Rối nước Đào Thục: “Online” để thu hút khách Rối nước Đào Thục: “Online” để thu hút khách

(HNMCT) - Là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước xứ kinh kỳ, thế hệ nghệ nhân và người làng Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) ngày nay tích cực quảng bá nghệ thuật truyền thống qua mạng xã hội nhằm thu hút khách nhiều hơn.

Hà Nội, 29-02-2020
22
Thời tiết
Rối nước Đào Thục: “Online” để thu hút khách Rối nước Đào Thục: “Online” để thu hút khách

(HNMCT) - Là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước xứ kinh kỳ, thế hệ nghệ nhân và người làng Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) ngày nay tích cực quảng bá nghệ thuật truyền thống qua mạng xã hội nhằm thu hút khách nhiều hơn.

Tiếng Paris trở thành ngôn ngữ tiêu chuẩn của nước Pháp như thế nào? Tiếng Paris trở thành ngôn ngữ tiêu chuẩn của nước Pháp như thế nào?

(HNMCT) - Để xây dựng một bộ quy chuẩn về ngôn ngữ, cách đây gần 140 năm, các nhà lãnh đạo đã chọn tiếng Paris là ngôn ngữ chính thức sử dụng trong các trường học, khu vực hành chính, trên đài phát thanh và truyền hình...  

Thăm dò dư luận