Hà Nội, 19-06-2019
28
Thời tiết
Tháp vàng That Luang – Nét văn hóa đặc sắc của Vientiane Tháp vàng That Luang – Nét văn hóa đặc sắc của Vientiane

(NSHN) - Ðặt chân tới Vientiane nhất định bạn phải tới That Luang – công trình mang phong cách văn hóa và bản sắc của đất nước Lào anh em.  

Thăm dò dư luận