Hà Nội, 11-08-2020
28
Thời tiết
Giải pháp xanh cho môi trường ở Tokyo Giải pháp xanh cho môi trường ở Tokyo

(NSHN) - Với khoảng hơn 2 triệu người sử dụng xe đạp hằng ngày, thủ đô Tokyo từng gặp nhiều khó khăn với các bãi giữ xe trên mặt đất.

Thăm dò dư luận