Ủy ban nhân dân quận Ba Đình - Trung tâm dân số, kế hoạch hóa gia đình

  • 04 37 221 340
  • Dịch vụ: Cơ quan nhà nước
  • Địa chỉ:Số 116, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Địa điểm gợi ý