Khu Sinh Thái Long Thành Khu Sinh Thái Long Thành

Ngõ 68 - Tổ 5 - Phường Ngọc Thụy

Bệnh viện
Trung tâm thương mại