Chung cư 173 Xuân Thủy Chung cư 173 Xuân Thủy

Số 173 Xuân Thủy

Trung tâm thương mại
Nhà hàng buffet