Công ty Cổ phần VCOMSAT Công ty Cổ phần VCOMSAT

Số 51, tổ 18, Nghĩa Đô

Khu vui chơi
Di tích lịch sử