Trà chanh Nhà Thờ Trà chanh Nhà Thờ

Gần Nhà Thờ Lớn (Ngã tư Lý Quốc Sư, phố Nhà Thờ, Nhà Chung)

Trà chanh Hàm Nghi Mỹ Đình Trà chanh Hàm Nghi Mỹ Đình

Đầu đường Hàm Nghi

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy