Đại lý giấy Bãi Bằng Đại lý giấy Bãi Bằng

Số 370, Phố Bạch Mai

Trung tâm ngoại ngữ
Nhà hàng buffet