Văn phòng phẩm Anh Thoa Văn phòng phẩm Anh Thoa

Số 39, Phố Tràng Tiền

Văn phòng phẩm Thúy Hiền Văn phòng phẩm Thúy Hiền

Số 198, Phố Hoàng Văn Thái

Phòng khám phụ sản
Di tích lịch sử