Cửa hàng Giấy - 23 Phùng Hưng Cửa hàng Giấy - 23 Phùng Hưng

Số 23, Phố Phùng Hưng Trong

Công ty Trường Phát Công ty Trường Phát

Ngõ 376 đường Bưởi

Du lịch
Trung tâm y tế