Công an phường Điện Biên Công an phường Điện Biên

Số 16, Đường Điện Biên Phủ

Công an phường Phúc Tân Công an phường Phúc Tân

Số 529, Đường Hồng Hà

Phòng khám phụ sản
Bệnh viện