Công an phường Điện Biên Công an phường Điện Biên

Số 16, Đường Điện Biên Phủ

Công an phường Phúc Tân Công an phường Phúc Tân

Số 529, Đường Hồng Hà

Bệnh viện
Phòng khám phụ sản