Sacombank - Chi nhánh Đông Đô Sacombank - Chi nhánh Đông Đô

Số 363, Đường Hoàng Quốc Việt

Trung tâm thương mại
Nhà hàng