Nhà Hàng Cơm Việt Nhà Hàng Cơm Việt

63 Phạm Hồng Thái

Bistro S- Cafe and Lounge Bistro S- Cafe and Lounge

23 Ngô Văn Sở

Bệnh viện
Trung tâm thương mại