Cửa hàng Công Minh Cửa hàng Công Minh

Số 108, Phố Phạm Ngọc Thạch

Kính mắt Á Âu Kính mắt Á Âu

Số 14, Đường Kim Giang

Trung tâm thương mại
Khu vui chơi