Điểm bán Viettel Mobile - Ngọc Quỳnh Điểm bán Viettel Mobile - Ngọc Quỳnh

Số 516, Đường Nguyễn Trãi

Di tích lịch sử
Phòng khám phụ sản