Trung tâm Anh ngữ BBC Trung tâm Anh ngữ BBC

B1T8 tầng 8 tòa nhà Topcare 335 Cầu Giấy,

Trung tâm Anh ngữ GLN 1 Trung tâm Anh ngữ GLN 1

88 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế