Trung tâm ngoại ngữ Pháp Việt Trung tâm ngoại ngữ Pháp Việt

33, Phố Hồ Đắc Di

Mee Vietnam Mee Vietnam

36, Phố Hàn Thuyên

Bệnh viện
Khu vui chơi