Kho bạc nhà nước Thanh Xuân Kho bạc nhà nước Thanh Xuân

Đường Lê Văn Lương

Kho bạc Nhà nước Từ Liêm Kho bạc Nhà nước Từ Liêm

Đường Nguyễn Cơ Thạch

Phòng khám phụ sản
Nhà hàng buffet