BBQ Lò Đúc BBQ Lò Đúc

107 Lò Đúc

BBQ Ciputra BBQ Ciputra

số 3, CT 17 Shophouse Ciputra

Trạm y tế
Phòng cháy chữa cháy