HDBank Tây Hồ HDBank Tây Hồ

Số 22, Đường Xuân La

HDBank - PGD Mỹ Đình 1 HDBank - PGD Mỹ Đình 1

Nhà A4 Mỹ Đình 1 - Hàm Nghi

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet