FPT Shop - Trần Đại Nghĩa FPT Shop - Trần Đại Nghĩa

107 Trần Đại Nghĩa

FPT Shop - Trung tâm Thương mại Grand Plaza FPT Shop - Trung tâm Thương mại Grand Plaza

Tầng 1, Trung tâm thương mại Grand Plaza - 117 Trần Duy Hưng

Phòng cháy chữa cháy
Trạm y tế