Bưu điện Bưu điện

Số 135, Phố Khương Trung

Đại lý sim thẻ, băng đĩa nhạc Đại lý sim thẻ, băng đĩa nhạc

Số 194, Phố Lê Thanh Nghị

Di tích lịch sử
Du lịch