Bể bơi Mỹ Đình Bể bơi Mỹ Đình

Cung thể thao dưới nước (đối diện SVĐ Mỹ Đình)

California Fitness Centre 88 Láng Hạ California Fitness Centre 88 Láng Hạ

Tầng M, tầng 3, tầng 4 khu B - Sky City - 88 Láng Hạ

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử