Bánh xèo Đại Cồ Việt Bánh xèo Đại Cồ Việt

77A Đại Cồ Việt

Khu vui chơi
Trung tâm y tế