Bánh xèo Đại Cồ Việt Bánh xèo Đại Cồ Việt

77A Đại Cồ Việt

Bệnh viện
Trung tâm y tế