Rượu dừa bến tre Rượu dừa bến tre

Số 8 Nhân Hòa

Di tích lịch sử
Khu vui chơi