Jollibee Hà Đông Jollibee Hà Đông

KM Số 10, Nguyễn Trãi