Bưu điện Giảng Võ Bưu điện Giảng Võ

Số 1D2, Phố Giảng Võ