Hanoi Nonprofit Hostel Hanoi Nonprofit Hostel

17B Hàng Gà - Hàng Bồ

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet