Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Nhà hàng buffet
Trung tâm thương mại