Rượu ngoại Hùng Liên Rượu ngoại Hùng Liên

Số 154, Phố Giảng Võ

Shop Ngọc Hà Shop Ngọc Hà

Số 18, Phố Hàng Giấy

Trung tâm ngoại ngữ
Trạm y tế