Rượu ngoại Hùng Liên Rượu ngoại Hùng Liên

Số 154, Phố Giảng Võ

Shop Ngọc Hà Shop Ngọc Hà

Số 18, Phố Hàng Giấy

Trung tâm ngoại ngữ
Nhà hàng buffet