California Fitness Centre 88 Láng Hạ California Fitness Centre 88 Láng Hạ

Tầng M, tầng 3, tầng 4 khu B - Sky City - 88 Láng Hạ

Fitness World Fitness World

Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn

Di tích lịch sử
Nhà hàng buffet