Adidas Việt Nam - Vincom tower Adidas Việt Nam - Vincom tower

Lầu 2 Vincom Tower - 191 Bà Triệu

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy