Nhà văn hóa quận Cầu Giấy Nhà văn hóa quận Cầu Giấy

Số 26, Đường Nguyễn Phong Sắc

Nhà văn hóa phường Yên Hòa Nhà văn hóa phường Yên Hòa

Số 228 Trung Kính - Yên Hòa

Bệnh viện
Siêu thị