Tòa án nhân dân quận Long Biên Tòa án nhân dân quận Long Biên

Khu đô thị Việt Hưng - Đức Giang

Trạm y tế
Phòng cháy chữa cháy