Trường Cao đẳng y tế Hà Đông Trường Cao đẳng y tế Hà Đông

39 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung

Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

18 phố Trung Kính, Yên Hòa