Trường cao đẳng nghề Long Biên Trường cao đẳng nghề Long Biên

Số 765A - Nguyễn Văn Linh

Trung tâm thương mại
Nhà hàng buffet