Mỹ nghệ Hồng Tích Mỹ nghệ Hồng Tích

Số 24, Phố Hàng Gai

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế