Keangnam Hanoi Landmark Tower Keangnam Hanoi Landmark Tower

E6, Đường Phạm Hùng

Trường cấp 3
Phòng khám phụ sản