Viện Khảo cổ học Viện Khảo cổ học

61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,

Phòng cháy chữa cháy
Bệnh viện