Viện Khảo cổ học Viện Khảo cổ học

61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,

Du lịch
Trung tâm thương mại