Viện Khảo cổ học Viện Khảo cổ học

61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,

Khách sạn
Trung tâm ngoại ngữ