Keangnam Hanoi Landmark Tower Keangnam Hanoi Landmark Tower

E6, Đường Phạm Hùng

Nhà hàng
Siêu thị