Keangnam Hanoi Landmark Tower Keangnam Hanoi Landmark Tower

E6, Đường Phạm Hùng

Bệnh viện
Phòng cháy chữa cháy