Gương Kính Minh Quang Gương Kính Minh Quang

61 Hàng Thiếc

Nhà hàng buffet
Trạm y tế