Càn long ngự dịch Càn long ngự dịch

Số 109A6, Phố Trần Huy Liệu

Trạm y tế
Trung tâm ngoại ngữ