Trạm y tế phường Phương Mai Trạm y tế phường Phương Mai

Ngõ 28C Lương Định Của - Phường Phương Mai

Di tích lịch sử
Trung tâm ngoại ngữ