Đại sứ quán Lào Đại sứ quán Lào

Số 40 - Quang Trung

Khách sạn 4 sao
Trạm y tế