Đại sứ quán Lào Đại sứ quán Lào

Số 40 - Quang Trung

Trường cấp 3
Khu vui chơi