Đại sứ quán Lào Đại sứ quán Lào

Số 40 - Quang Trung

Nhà hàng buffet
Bệnh viện