Đại sứ quán Lào Đại sứ quán Lào

Số 40 - Quang Trung

Trung tâm ngoại ngữ
Trạm y tế