Nhà may Đức Tài Nhà may Đức Tài

Phố Đống Xung, Xã Thắng Lợi

Thạch Khôi - Chữa quần bò, áo da Thạch Khôi - Chữa quần bò, áo da

Số 88, Đường Lạc Long Quân

Phòng cháy chữa cháy
Nhà hàng