Nhà thi đấu Hà Đông Nhà thi đấu Hà Đông

Số 182, Đường Quang Trung

Trường cấp 3
Trung tâm ngoại ngữ