Nhà thi đấu Hà Đông Nhà thi đấu Hà Đông

Số 182, Đường Quang Trung

Trường cấp 3
Phòng khám phụ sản