Climax Cafe & Restaurant Climax Cafe & Restaurant

Số 91 Trần Hưng Đạo

Di tích lịch sử
Trung tâm thương mại