Shop thời trang Blue Exchange - Cầu Giấy Shop thời trang Blue Exchange - Cầu Giấy

179 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

Blue Exchange - Chùa Bộc Blue Exchange - Chùa Bộc

117-119 Chùa Bộc

Di tích lịch sử
Khách sạn 4 sao