Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Liên Việt

Số 30-32, Phố Láng Hạ

Bệnh viện
Di tích lịch sử