Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Liên Việt

Số 30-32, Phố Láng Hạ

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy