WC Nguyễn Chí Thanh WC Nguyễn Chí Thanh

20 Nguyễn Chí Thanh

Trường cấp 3
Nhà hàng buffet