WC Nguyễn Chí Thanh WC Nguyễn Chí Thanh

20 Nguyễn Chí Thanh

Bệnh viện
Trung tâm y tế