WC Nguyễn Chí Thanh WC Nguyễn Chí Thanh

20 Nguyễn Chí Thanh

Phòng khám phụ sản
Di tích lịch sử