WWF - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên

Số 39, Đường Xuân Diệu

Rose Garden Tower Rose Garden Tower

Số 170, Phố Ngọc Khánh

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy